DE MAATSCHAPPELIJKE STATUS VAN DIERENLIEFHEBBERIJ

STEUNBETUIGING BURGERINITIATIEF

Verplicht in te vullen zodat uw steunbetuiging bij dit burgerinitiatief echt meetelt Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Verklaart de Nederlandse nationaliteit te hebben

Is getekend te                                                      op de datum

 

 

 

Handtekening niet vergeten!

Voorstel: De bescherming van de maatschappelijke status van dierenliefhebberij Toevoegen aan de Wet Dieren artikel 1.5

1.        De maatschappelijke status van dieren, die niet worden gehouden met als eerste oogmerk winstbejag, wordt erkend als een te beschermen belang van de houders van deze dieren.

2.        Onder erkenning van de maatschappelijke status van dieren als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan erkenning van de status van dieren, zijnde wezens die verbonden zijn aan de basiswaarde van de Nederlandse cultuur omdat deze historisch als rassen daaraan verbonden zijn, bijdragen aan te beschermen sociaal maatschappelijke activiteiten met dieren zoals maar niet uitsluitend paardensport, hondensport, vliegduivenwedstrijden en/of tentoonstellingen en/of educatieve activiteiten zoals dierentuinen en musea en/of extensief ingezet worden bij natuurbeheer of andere natuur (- educatieve)doelstellingen.

3.        Voor de bescherming van de maatschappelijke status van dieren zoals deze in het eerste lid is erkend, geldt dat houders van deze dieren de mogelijkheid hebben om de in lid 2 bedoelde activiteiten uit te oefenen, tenzij daarmee niet meer wordt voldaan aan de basale levensbehoeften die het welzijn van het dier waarborgen, deze in strijd zouden zijn met (inter-)nationale wet- en regelgeving ter bescherming van bedreigde diersoorten, wet- en regelgeving aangaande de bestrijding van besmettelijke dierziektes zich daartegen verzetten of dergelijke activiteiten ten aanzien van de directe omgeving op enigerlei wijze structurele overlast veroorzaken.

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier of een kleurenscan daarvan sturen naar Secretaris K.N.V. Ornithophilia Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of de kleurenscan mailen naar bart.vrolijks@kpnmail.nl


 GRAAG UITDELEN OP DE VERGADERING OF ANDERS FAMILIE EN KENISSEN. HET IS IN ALLER BELANG