Op de regiovergadering van 13 oktober 2014 biedt Frans Hendriks de regio Rijn & IJssel een regiobeker aan.

Deze beker  is geschonken door Welkoop Huissen.

John van Wessel neemt hem als secretaris van de regio in ontvangst

Jaarlijks zal deze beker worden uitgereikt aan de vereniging met de beste vogels.