Brummen november 2019

 

sportvrienden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die zal worden gehouden op

Maandagavond 25 november 2019  De aanvang is 20.00 uur in het clubgebouw

aan de Hazenberg 22 B te Brummen.

 

 

Agenda

 

Opening.

 

Deze avond zal de heer Jan van Duuren uit Lettele een lezing geven over

postuur en kleurkanaries.

Het belooft een leerzame en gezellige avond te worden dus komt allen.

 

Sluiting. 

 

 

 

Namens het bestuur,

W.A.J. Moor.

secretaris 

 

   


Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Postbus 74

4600AB Bergen op Zoom Telefoon: (0164) 23 50 07 E-mail: info@nbvv.nl Internet: www.nbvv.nl

 

 

Nederlandse Kampioenschappen VOGEL 2020

 

AAN:

De besturen, leden van de afdelingen in Gelderland en Overijssel van de NBvV.

 

 

Beste vogelliefhebber,

 

Als werkgroep voor Vogel 2020 willen wij de bewaking in de avond en nachtelijke uren van de vogels tijdens hun aanwezigheid op Vogel 2020 niet meer door een commerciële partij laten bewaken.

Indien wij dit door een partij laten bewaken zijn de geraamde kosten hiervoor in de begroting +/- € 4.000,00.

 

Wij zoeken hiervoor vrijwilligers/medewerkers die vanuit een vereniging met 2 of 3 personen zich voor een avond en/of nacht de bewaking op zich willen nemen.

Als werkgroep zouden wij daar bijzonder blij mee zijn.

 

Als organisatie zullen wij voor de nodige koffie/thee, frisdranken, TV e.d. zorg dragen.

Ook zal er een lunch in de koeling gereed staan.

De reiskosten (kilometer vergoeding) kunt u declareren.

Op bijgaand formulier kunt u aangeven op welke avond/nacht u dit zou willen doen.

 

Wij hopen dat een aantal enthousiaste vrijwilligers/medewerkers/afdelingen zich hiervoor aanmelden.

 

Voor vragen kunt u zich tot Evert Berns richten. E-mail: medewerkersvogel2020@kpnmail.nl

 

 

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Evert Berns

 

 

Download
Aanmeldformulier voor bewaking op Vogel 2020
Aanmeldformulier voor bewaking op Vogel
Adobe Acrobat document 248.1 KB