Inleiding;

Op 3 april 1990 werd door een aantal verenigingen de regio RIJN EN IJSSEL opgericht in het Schuttersgebouw St. Andreas.

Initiatiefnemer was het toenmalig bestuur van de Vogelvriend Zevenaar; Voorzitter Henk Hubers, Secretaris Nick vd Meulen, Penningmeester Fred van Wissen en bestuursleden Cees van den Hondel, Jan Jansen en Arend vd Weerd.

 

Tijdens de terugreis van de district Tentoonstelling te Ochten werd in de auto gepraat over een eventuele mogelijkheid tot samenwerking tussen de buurtverenigingen hier in de regio. Op een eerstvolgende bestuursvergadering werd het voorstel uitgewerkt. Vervolgens werd contact gezocht met de buurtverenigingen; Westervoort, Duiven, Wehl, Didam en de Liemers Zevenaar.

Dit heeft op 3 april 1990 zijn beslag gekregen.

 

Ons-Ideaal Duiven (NBvV – D23) Vogelvrienden Dieren (NBvV – D39) Witropaka Duiven  (NBvV – D42) Tropenlust Wehl  (NBvV – W12) Vogelvrienden Doesburg  (ANBvV – 334) De Vogelvriend Zevenaar  (NBvV – Z09) Vogelvriend Westervoort  (NBvV – W37) Rhedense Vogelvrienden  (NBvV – R43) Vogeleiland Lobith  (NBvV – H41) Ons Genoegen Didam  (ANBvV – 311)

Westervoort en Lobith  hebben later afgehaakt.

In 2008 is vogelver. De Gevleugelde Vrienden uit Velp (ANBvV 341) toegetreden.

In 2010 is vogelver. De Kleine Zanger uit Doesburg (NBvV – D15) toegetreden

In 2012 kwam Vogelvrienden Tuindorp er bij.

Voorjaar 2016 zijn Ons Ideaal en Vogelvrienden Dieren opgeheven

Najaar 2016 is toegetreden De Edelzanger Brummen - Dieren (B15)

Januari 2017 heeft Vogelvrienden Tuindorp de Regio verlaten

Januari 2018 is de Kleine Zanger Doesburg opgeheven en heeft de Regio verlaten

Per september 2021 zijn De Vogelvriend Zevenaar en Brummen-Dieren uit de Regio gestapt

 

H.Hubers was de eerste secretaris van de regio Rijn&IJssel 

John van Wessel volgde hem op in 2011

Per 8 april 2019 - na het aftreden van John van Wessel -  is het secretariaat jaarlijks wisselend, evenals het voorzitterschap

 

Voor een overzicht van alle georganiseerde Regioshows kunt U hier onder terecht

 

De eerste vogelbeurs (toen nog gewoon vogelmarkt) werd in Oktober 1991 in het schuttersgebouw St.Andreas gehouden.

De eerste regio tentoonstelling bij de Vogelvriend  Zevenaar nov. 1994.

1995 Vogelvriend Westervoort,

1996 Ons-Ideaal Duiven
1997 Witropaka Duiven.

1998 Vogelvriend Zevenaar (40 jaar bestaan) 1999 Ons-Ideaal Duiven.

2000 Vogelvriend Westervoort,
2001 Vogelvriend Zevenaar,

2002 Geen regioshow i.v.m distrikts tentoonstelling Ons-Ideaal (40 jaar bestaan) 2003 Vogelvriend Westervoort.

2004 Ons-Ideaal  Duiven

2005 Vogelvriend Zevenaar
2006 Ons-Ideaal  Duiven
2007 Ons Genoegen Didam
2008 De Vogelvriend Zevenaar

2009 De Vogelvriend Zevenaar  (50 jarig bestaan) 2010 Witropaka Duiven

2011 Ons Ideaal Duiven

2012 Ons Genoegen Didam
2013 Vogelvriend Zevenaar

2014 Vogelvrienden Doesburg  (Kon helaas niet plaatsvinden ivm vogelgriep)

2015 Vogelvriend Zevenaar

2016 Vogelvriend Zevenaar
2017 Ons Genoegen Didam
2018 Vogelvrienden Doesburg

2019 Vogelvrienden Doesburg

2020 Ons Genoegen Didam (Kon niet doorgaan vanwege Corona virus)

2021 Ons Genoegen Didam